สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนริมแม่น้ำ/คู/คลอง

13 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำ/คู/คลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี