สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) อ.หนองโดน จ.สระบุรี

12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.40 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด พร้อมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับทางโรงเรียน และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร

สอบถามได้นะครับ