สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดช้าง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนวัดช้าง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

11 ตุลาคม 2565 เวลา 15.30 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1) มอบหมายให้นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 และ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมโรงเรียนวัดช้าง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับทางโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร