ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร สระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป

10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร สระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป, เจ้าของ หจก.วณิชชากร , บริษัท ไมล์สโตน คอนสตัคชั่น และ บริษัท กิจวาณิช จำกัด และ บริษัท กิจวาณิช จำกัด ทางด้านสังคมดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษา กต.ตร.ภาค 1 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ