ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่

และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี โดยในพิธีนายอิทธิรงค์ ป่านะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งต่อรางวัลพระราชทานให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเด็กหญิงพอใจ เทียรทอง ส่งต่อรางวัลพระราชทาน ให้ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 อัญเชิญสถิตหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รัชกาลที่ 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

สอบถามได้นะครับ