มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1พร้อมด้วยนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มทุ่งรวงทอง อำเภอบ้านหมอ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)เนื่องจากได้รับรายงานเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายสุกฤษฎ์ นิลประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) จึงทำการประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าเป็นเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลังได้รับความเสียหายทั้งหมด จึงได้ลงตรวจเยี่ยมบ้านที่เกิดเหตุ และมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนอน เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและครอบครัว