“มอบประกาศเกียรติคุณ”ให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนางสาวเพ็ญลักษณ์ ธนะเพียร ครูโรงเรียนวัดหนองคล้า (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เก็บของมีค่า (สร้อยคอทองคำพร้อมจี้ มูลค่า 30,000 บาท) ส่งคืนเจ้าของ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมต่อไป