ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ไหว้ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

10 เมษายน 2567 ดร. วิภา สายรัตน์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมไหว้ขอพรนายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์