ติดต่อเรา

S__5890369

ศูนย์ปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (กศจ.สระบุรี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798