แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

rkj

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายศุภชัย สมัปปิโต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 นั้น

เนื่องจาก นายศุภชัย สมัปปิโต ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสัมพันธ์ ฤทธิเดช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

maha

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/5/2559

http://www.moe.go.th/websm/2016/may/187.html

mazknight

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน : สพป.สระบุรี เขต 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *