แต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

rkj

แต่งตั้งนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นั้น เนื่องจาก นายภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 788 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

dean
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่


แต่งตั้งนายมาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นั้น เนื่องจากนายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายมาโนชญ์ ลีโทชวลิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/4/2559

http://www.moe.go.th/websm/2016/apr/173.html

mazknight

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน : สพป.สระบุรี เขต 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *