ตรวจเยี่ยมการจัดสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัด กศจ.สระบุรี

16 ก.ย.2559 นายธันวา

Read more

ได้รับเกียรติบัตร การดำเนินตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2559 ได้สัมฤทธิ์ผลในระดับดีเยี่ยม

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดแพะโคก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ

Read more

28 มิถุนายน 2559 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พบผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสังกัดใน จังหวัดสระบุรี

8 มิถุนายน 2559 นายว

Read more

20 มิถุนายน 2559 ดร.ชรัส ปุณณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รับมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม กศจ.สระบุรี ครั้งที่ 4/2559

ดร.ชรัส ปุณณสะ รองผู

Read more

13 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ชอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 มิถุนายน 2559 เวล

Read more
Page 1 of 3123