contract11

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร…

contract11

รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร…


office

บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง/วิชาเอก เพื่อเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง/วิชาเอก เพ…