ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน สำหรับบุคลากรภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1

ข้อมูลสมาชิกในปัจจุบัน

จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ท่านสามารถสมัครสมาชิก และเข้า Upload file ได้ตามปกติ

รายการสื่อการสอน Youtube

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ สพป.สระบุรี เขต 1
ผลการปฏิบัติงาน
ศิลปะ
คณิตศาสตร์ ป.3
School Subjects|ภาษาอังกฤษกับครูเมเปิ้ล Ep.1
นิทาน
เรียนรู้การอ่านระดับมัธยมต้น
พยางค์ คำ วลี ประโยค ป.๕
ผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
สดุดีครูกลอนสุนทรภู่
ครูแอลชวนอ่านนิทาน "ข้าวหอมของมะลิ" โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
กิจกรรม "ทรงผมต้นข้าว" (มาปลูกข้าวกันเถอะ) โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ

รายการคลังสื่อการสอน ผลงานทางวิชาการ ใบความรู้

แสดงสื่อทั้งหมด

การจัดการเรียนรู้แบบ 5W1HR โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ลง พรพิมล วันที่ 2022-07-17    ครั้งที่เปิด 12 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอน ชั้น ป.4 ผู้ลง นริสรา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 17 ครั้ง ดูเอกสาร
พยางค์ คำ วลี ประโยค ป.๕ ผู้ลง ศิริพร วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 10 ครั้ง ดูเอกสาร
คำศัพท์ ผู้ลง วรรณศิริ วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
อักษรต่ำ ผู้ลง สุกฤตา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 14 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอน ผู้ลง นริสรา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 14 ครั้ง ดูเอกสาร
การผันวรรณยุกต์ ป.3 ผู้ลง อรนภา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 12 ครั้ง ดูเอกสาร
PP การระบุปัญหา ผู้ลง กัญญารัตน์ วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโลกหมุนรอบตัวเรา ผู้ลง ดวงกมล วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 13 ครั้ง ดูเอกสาร
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะมนการแก้ปัญหา ชั้น ป.5 ผู้ลง มณฑิรา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป.3 ผู้ลง นฤมล วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 14 ครั้ง ดูเอกสาร
อักษรควบ ผู้ลง รังสิมา วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่4 ผู้ลง ประไพพร วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 12 ครั้ง ดูเอกสาร
ใบงานนาฏศิลป์ ป.4 ผู้ลง สุภาภรณ์ วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 14 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ ป.6 เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหาร ผู้ลง กัญญาภัทร วันที่ 2022-06-27    ครั้งที่เปิด 12 ครั้ง ดูเอกสาร

รายการคลังข้อสอบ

แสดงทั้งหมด

ข้อสอบ onet English ป6 ผู้ลง ปนิทัศน์ วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 14 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ลง นฤมล วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 12 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบป.๕ ผู้ลง ศิริพร วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 10 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบการออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ผู้ลง กัญญารัตน์ วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบ Nt ภาษาไทย ป.3 ผู้ลง สุกฤตา วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 13 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบปลายภาควิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 ผู้ลง กัญญาภัทร วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 10 ครั้ง ดูเอกสาร
คณิตศาสตร์ ผู้ลง วรรณศิริ วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 11 ครั้ง ดูเอกสาร
คำควบกล้ำ ผู้ลง ณัทพัชช์นันท์ วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 10 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ลง นฤดี วันที่ 2022-06-27 ครั้งที่เปิด 27 ครั้ง ดูเอกสาร
test ผู้ลง ชยพล วันที่ 2022-06-20 ครั้งที่เปิด 20 ครั้ง ดูเอกสาร