สื่อการสอน Youbube

เรื่อง โครงงาน "พวงมโหตรแสนสวย" อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
รายละเอียด หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
ผู่ส่ง นริสา
หน่วยงาน โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
ไฟล์ VDO
91s52zIegX0
วันที่ 2022-06-27
จำนวนผู้เข้าชม 14
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 All Rights Reserved 2021.