คลังสื่อการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นสื่อกลางในการ สื่อสาร แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล คุณครู ผู้ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพกฎ กติกา มารยาท ในการโพสต์


1. ห้ามโพสต์ภาพ ข้อความ หรือสื่อที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ผิดศิลธรรม พาดพิงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการโพสต์ภาพหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ สื่อความหมายคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ หรือใช้พื้นที่เว็บเพื่อกระทำการในลักษณะอื่นใดที่อาจเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ
2. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการประกาศซื้อ-ขาย ให้การสนับสนุน แนะนำแหล่งซื้อ-ขายสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบจะทำการลบกระทู้หรือคำตอบทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทำ การระงับไอพีผู้นั้นตลอดไป