ชิปรอมไบออสและแบตเตอรี่แบ็คอัพ

 

ชิปรอมไบออส BOIS ย่อมาจาก Basic Imput Output Sytem เป็นชิปประเภทซีมอส (CMOS) เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บไบออสและเป็นส่วนที่ใช้ในการบู๊ตเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามความต้องการ ชิปประเภทนี้มีด้วยกันหลายยี่ห้อ ได้แ่ก่ Award ,AMI และ Phoenix

แบตเตอรี่แบ็คอัพ โดยทั่วไปเรียกว่าถ่านซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดุม แบตเตอรี่แบ็คอัพผลิตจากลิเธียม มีหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับซีมอสและวงจรนาฬิกาตลอดเวลา หากต้องการล้างค่าดังกล่าว ทำได้โดยการถอดแบตเตอรี่ออกหรืออีกวิธีหนึ่งคือให้ถอดจัมเปอร์เสียบระหว่างขาที่มีตัวอักษรกำกับไว้ว่า Clear CMOS ในการถอดให้ถอดโดยใช้เวลาประมาณ 3 -5 นาที จากนั้นให้นำจัมเปอร์มาเสียบตำแหน่งเดิม หากแบตเตอรี่หมด โดยสังเกตจากวันที่ในเครื่องแสดงวันเวลาผิดไป แม้จะตั้งค่าให้ถูกต้องแล้ว ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่และตั้งค่าวันเวลาใหม่

กลับหน้าเมน