การเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เมนบอร์ด(Main board)
            เมนบอร์ดหรือมาเธอร์บอร์ด หากเปิดฝาเคสออก ก็จะพบแผงวงจรขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า เมนบอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ เป็นแผงวงจรหลักในระบบคอมพิวเตอร์

รูป : เมนบอร์ด

ประเภทของเมนบอร์ด
สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง ได้ 4 แบบ
1. บอร์ดแบบ AT ลักษณะโครงสร้าง

     - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
     - ขั้วรับไฟมีเพียง 12 ขา
     - ใช้สวิทซ์เป็นตัวควบคุม
     - ไม่สามารถปิดเครื่องบนคำสั่งทาง คีย์บอร์ด Shutdown ผ่านทางวินโดวส์ไม่ได้
2. บอร์ดแบบ ATX ลักษณะโครงสร้าง
     - เป็นเมนบอร์ดมาตรฐานใหม่บริษัท อินเทลเป็นผู้กำหนดขึ้น
     - ลักษณะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี ความยาวมากกว่าส่วนกว้าง
     - มีขนาดเล็กกว่าแบบ AT     
     - มีการระบายความร้อนที่ดี
     - มีการกำหนดสีและช่องต่อที่ต่างกัน
     - สั่งปิดเครื่องจากวินโดส์ได้เลย
3. บอร์ดแบบ Micro ATX ลักษณะโครงสร้าง
     - จำนวนสล็อตมี 3-4 สล็อต
      - ลักษณะคล้ายกับบอร์ด ATX
4. บอร์ดแบบ Flex ATX ลักษณะโครงสร้าง
- มีขนาดเล็ก
- มีอุปกรณ์ Onboard
ที่มา http://www.tkc.ac.th